This document contains documentation of COINS 2.0 found earlier on COINSWeb and COINSwiki

Glossary

Open world assumption (OWA): modelleeruitgangspunt waarbij het model afleidt wat mogelijk is (bijvoorbeeld in OWL).

Closed world assumption (CWA): modelleeruitgangspunt waarbij het model beperkt wat mogelijk is (bijvoorbeeld in UML).

W3C: World Wide Web Consortium, internationale organisatie voor de standaardisatie van het het web.

OGC: Open Geospatial Consortium, internationale organisatie voor de standaardisatie van geo-informatie.

OMG: Object Management Group, internationale organisatie voor de standaardisatie van technische standaarden zoals UML.

OTL: An ontology or objecttype library can be developed within Coins or an existing one can be referred to. How does this relate to Coins and how do you maintain this link will be further defined in the section Objecttype libraries.

Unique Name Assumption (UNA): de aanname dat een ding maar één naam (id) heeft en dat verschillende namen dus verwijzen naar verschillende dingen in de werkelijkheid.

UML: Unified Modeling Language [[uml]]

GML: Geography Markup Language [[gml]], een op XML gebaseerde standaard voor uitwisseling van geografische data tussen systemen.

RDF: Resource Description Framework. Zie [[rdf11-primer]].

RDFS: RDF Schema, taal waarin je een Linked Data ontologie kan uitdrukken [[rdf-schema]].

SKOS: Simple Knowledge Organization System. Zie [[skos-primer]]

OWL: Web Ontology Language [[owl2-overview]], bevat uitgebreidere mogelijkheden dan RDFS om een Linked Data ontologie uit te drukken.

SHACL: Shapes Constraints Language [[shacl]], een taal om RDF data te valideren tegen een set regels.

Ontologie: een kennismodel van een specifiek kennisdomein in de werkelijkheid. Bevat een set regels, die gebruikt kunnen worden om extra kennis af te leiden uit gelinkte data. Met behulp van zo'n model kunnen computers begrijpen wat de data betekent en redeneren over data.

COINS: Information Container for Data Delivery, Dutch predecessor of ICDD.

ICDD: Information Container for Data Delivery based on ISO 21597.

CORE: COINS 2.0 has a core model. This core model describes in general the objects, properties, relations, document references and identifications needed for the exchange of information.

COINS container: The COINS container is one of the special elements in the standard.

Reference Frameworks: The core model can be extended with Reference Frameworks. This principle is further described in this section.

Reference document: documents can be attached to the information in Coins. This mechanism will be clarified on the page Document referencing.

data versioning: It is extremely important to use good versionmanagement when you exchange information between parties. The solution for this according to COINS is described in the section Versioning.

Window of Authorisation: Besides versionmanagement, COINS is able to use authorisation as well. Receiving a COINS container with a Window of Authorisation clarifies the system what may be edited by the reciever and what not. More information about this concept is given in the Window of Authorization section.