Glossary

NEN-2660: Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving.

W3C: World Wide Web Consortium, internationale organisatie voor de standaardisatie van het het web.

OTL: Object Type Library (en) of Objecttypenbibliotheek (nl). Term die in de bouwsector gebruikt wordt en een specialisatie is van een Ontologie.

Unique Name Assumption (UNA): de aanname dat een ding maar één naam (id) heeft en dat verschillende namen dus verwijzen naar verschillende dingen in de werkelijkheid.

UML: Unified Modeling Language [[uml]]

RDF: Resource Description Framework. Zie [[rdf11-primer]].

RDFS: RDF Schema, taal waarin je een Linked Data ontologie kan uitdrukken [[rdf-schema]].

SKOS: Simple Knowledge Organization System. Zie [[skos-primer]]

OWL: Web Ontology Language [[owl2-overview]], bevat uitgebreidere mogelijkheden dan RDFS om een Linked Data ontologie uit te drukken.

SHACL: Shapes Constraints Language [[shacl]], een taal om RDF data te valideren tegen een set regels.

Ontologie: Een kennismodel van een specifiek kennisdomein in de werkelijkheid. Bevat een set regels, die gebruikt kunnen worden om extra kennis af te leiden uit gelinkte data. Met behulp van zo'n model kunnen computers begrijpen wat de data betekent en redeneren over data.

XML: Extensible Markup Language. Een uitwisselformat waarmee data tekstueel kan worden uitgewisseld volgens deze W3C specificatie: [[xml]].

json: Een uitwisselformat waarmee linked data kan worden uitgewisseld volgens deze W3C specificatie [[json]]

turtle: Een uitwisselformat waarmee linked data kan worden uitgewisseld volgens deze W3C specificatie [[turtle]]

CSV: Een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, in het Engels comma-separated values, is een specificatie voor tabelbestanden. De term moet niet te letterlijk genomen worden, want varianten, zoals met een puntkomma als scheidingsteken, worden ook zo genoemd. Bron: Wikipedia
Er is geen formele specificatie voor CSV, dit document refereert aan deze specificatie